• Tik internetu
  • −20%
Antikorozinė ertmių apsauga Carosol TO3 500ml

Antikorozinė ertmių apsauga Carosol TO3 500ml

10,77 €
8,62 € - 20%
Su PVM Užsakyti tik gavus patvirtinimą.

Šį rūdžių inhibitorių sudaro vaškas, bitumas ir alyva. Dėl mažo klampumo Carosol Tunnflytande ostskyddsmedel (TO3) pasižymi puikiomis prasiskverbimo savybėmis į įtrūkimus, paslėptas kišenes tarp lakštinio metalo ir sijų, ertmes, slenksčius ir kt.

Kiekis
Pristatymo termino teirautis 861151122.

HG-11250
 

Saugus mokėjimas

 

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

  Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  Galimas prekių pristatymo vėlavimas

Užsakymo vykdymo terminai yra preliminarūs

Prekės aprašymas

Prekės aprašymas:
Šį rūdžių inhibitorių sudaro vaškas, bitumas ir alyva. Dėl mažo klampumo Carosol Tunnflytande ostskyddsmedel (TO3) pasižymi puikiomis prasiskverbimo savybėmis į įtrūkimus, paslėptas kišenes tarp lakštinio metalo ir sijų, ertmes, slenksčius ir kt.

Taikymo sritis:
Šis mažo klampumo produktas yra puikus Hagmans Carosol Tjockflytande Rostskyddsmedel gruntas. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip antikorozinė priemonė ant įvairių mašinų komponentų, įrankių, instrumentų ir tt.

Paruošimas:
Apdorojami paviršiai turi būti visiškai švarūs ir sausi. Prieš naudojimą skardinę gerai suplakite. Užtikrinkite gerą vėdinimą.

Taikymas:
Purškimo balionėlį laikykite 20-40 cm atstumu. Judinkite skardinę pirmyn ir atgal, kol susidarys vientisa plėvelė. Ši apsauga nuo rūdžių nepažeidžia dažų, tačiau jei ant dažų yra purslų, juos galima pašalinti vaitspiritu arba šaltu riebalų valikliu. Baigę purkšti, apverskite skardinę ir spauskite vožtuvą, kol bus išleistas tik oras. Taip išvengsite antgalio užsikimšimo. Įprastas sluoksnio storis yra 50-100 µm, tai atitinka 0,5-1 dl/m2. Išdžiūsta iki lipnaus paviršiaus (pvz., ant plokščio lakštinio paviršiaus) maždaug po 4-6 valandų.

PASTABA! Nepurkškite į atvirą liepsną ar karštus daiktus.

Signalinis žodis: pavojus

Sudėtyje yra Medžiaga: Angliavandeniliai, C9-C12, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, aromatiniai (2-25%); Sulfono rūgštys, nafta, kalcio druskos;

Teiginiai apie pavojų

H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla: Kaitinant gali sprogti.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H372 Kenkia organams ilgai arba pakartotinai veikiant.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo teiginiai

P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.
P251 Nedurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų.
P273 Vengti patekimo į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines.
P302/352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P309+311 Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P410+412 Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei 50 °C/122 °F temperatūroje.

Papildoma informacija
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Prekės informacija

HG-11250

Charakteristikos

Prekės tipas
Paviršiaus apdorojimas ir apsauga nuo korozijos
Talpa (ml)
500

Specifinė nuoroda

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį