• Tik internetu
  • −15%
Žieminis langų skystis koncentratas 25l

Žieminis langų skystis koncentratas 25l

108,00 €
91,80 € - 15%
Su PVM Suruošiame per 2-4 darbo dienas

Pašalina riebalus, suodžius, kelių druską ir kitus tipinius žiemos nešvarumus.
Išskirtinė valymo galia, skirta nuvalyti išteptą stiklą. Apsaugo purkštukus nuo apledėjimo ir valytuvus nuo prišalimo.
Tinka vėduokliniams purkštukams.
Neveikia dažų, chromo, gumos ar plastikų.

Kiekis
Sandėlyje.

SO-332-705
 

Saugus mokėjimas

 

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

  Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  Galimas prekių pristatymo vėlavimas

Užsakymo vykdymo terminai yra preliminarūs

Prekės aprašymas

Patikima neužšąlanti stiklo valymo priemonė žiemai.
Pašalina riebalus, suodžius, kelių druską ir kitus tipinius žiemos nešvarumus.
Išskirtinė valymo galia, skirta nuvalyti išteptą stiklą. Apsaugo purkštukus nuo apledėjimo ir valytuvus nuo prišalimo.
Tinka vėduokliniams purkštukams.
Neveikia dažų, chromo, gumos ar plastikų. Idealiai tinka aukštos kokybės "XENON" priekiniams žibintams ir šviesos sklaidantiems plastikiniams priekiniams žibintams skaidrioje optikoje.
Citrinų kvapo.

Atsargiai
Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P280 Mūvėkite naudoti akių apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Prekės informacija

SO-332-705

Charakteristikos

Prekės tipas
Žieminis langų skystis
Talpa (l)
25.0
Būsena
Komcentratas

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį