4.  Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1.   AUTOEKSPERTAS parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.2.   Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas AUTOEKSPERTAS parduotuvės puslapyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių AUTOEKSPERTAS parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma AUTOEKSPERTAS parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.4.   Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.5.   Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tarpininko nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.6.   Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos AUTOEKSPERTAS parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo AUTOEKSPERTAS parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Tarpininkui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis AUTOEKSPERTAS parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles) ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. 
4.8.1 Pirkėjui laiku neatsiėmus siuntos iš DPD paštomato, siunta grąžinama Pardavėjui, taikant 3 Eur grąžinimo mokestį. Kadangi grąžinimų prekių transportavimo išlaidos yra priskiriamos pirkėjo išlaidoms ši suma bus išskaičiuota iš grąžinamos klientui sumos. Pirkėjas informuojamas apie į sandėlį grąžintas prekes ir nuo gražinimo dienos pradedamas skaičiuoti 1 € / per dieną saugojimo mokestis. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių, o prekių saugojimo mokestis viršija už prekes sumokėtą sumą, išskaičiavus aukščiau nurodytas išlaidas, tai sumai Pirkėjui išrašoma prekių saugojimo sąskaita, o prekės grįžta į Pardavėjo nuosavybę.
4.8.2 
Pirkėjui laiku neatsiėmus siuntos iš AUTOEKSPERTAS atsiėmimo punkto ir Pirkėjas neinformavo Pardavėjo apie vėlesnį prekių atsiėmimą užsakymo metu, nuo 5 saugojimo dienos pradedamas skaičiuoti 1 € / per dieną saugojimo mokestis. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių, o prekių saugojimo mokestis viršija už prekes sumokėtą sumą, išskaičiavus aukščiau nurodytas išlaidas, tai sumai Pirkėjui išrašoma prekių saugojimo sąskaita, o prekės grįžta į Pardavėjo nuosavybę.

4.9. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį