KG KNUTSSON UAB

1. Bendra informacija

Šia privatumo politika mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis šia interneto svetaine ar naudojantis mūsų paslaugomis (t.y. tvarkant Jūsų duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: kartotekas, bylas, sąvadus ir kita). 

Šioje privatumo politikoje nustatytos sąlygos taip pat taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, taip pat Jums atvykus į UAB “KG KNUTSSON” (toliau – „mes“, „Bendrovė“).

Ši privatumo politika apibrėžia pagrindinius principus, kuriais vadovaujasi UAB “KG KNUTSSON” savo veikloje. Mes renkame tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Bendrovės paslaugas, parduodant produktus, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant mūsų interneto svetainėse, puslapiuose ir pan. 

2. Duomenų valdytojas

UAB “KG KNUTSSON”
Juridinio asmens kodas: 111634747
Registracijos adresas: Jočionių g. 14 02300, Vilnius
Tel. +370 5 275 1774
El. paštas: info@kgk.lt
www.kgk.lt

Jūsų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali mums teikti jokių asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, pirkdami prekes ar naudodamiesi teikiamomis paslaugomis, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Privatumo politikos tikslas – informuoti apie mūsų užtikrinamą, Jūsų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis ir padėti Jums suprasti, kaip asmens duomenys tvarkomi, kokios yra Jūsų teisės.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų mūsų prekių ar paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kaip klientas, kaip interneto svetainės lankytojas, kai užsisakote, perkate ir (ar) naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės ar registruojatės interneto svetainėje.

3. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami atitinkamas formas internete, užsisakydami naujienlaiškį, užduodami klausimus, kreipiantis į mus prašant suteikti konsultacijas apie prekes ar paslaugas, skambindami mums, atvykdami į Bendrovę, užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, pirkdami produktus, dalyvaudami lojalumo ir kitose programose, apklausose ar tyrimuose, pasirašydami paslaugų ar kitas sutartis);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje ar naudojantis kitomis interneto svetainėmis, kurias galima pasiekti per mūsų interneto svetainę. Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip mes galime nustatyti, kad Jūs lankėtės svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., tai gali būti informacija pateikiama valstybinių institucijų, informacija iš mūsų partnerių, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus), kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus;
 • Asmens duomenys gaunami Jūsų sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Jūs esate išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Jums reikalingos informacijos pateikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

 Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje Privatumo politikoje. Apie tai mes Jus papildomai informuosime. 

4. Kokius Jūsų asmens duomenis  mes renkame ir tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas ar parduoti prekes;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate anketose, apklausose;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar kitaip susisiekdami;
 • informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų amžių, tapatybę, kontaktinius duomenis;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausos, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas).

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju negalėsime arba nepilnai galėsime suteikti Jums mūsų siūlomas paslaugas.

5. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Elektroninės prekybos bei susijusioms paslaugoms teikti (įskaitant konsultavimą): Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame Jūsų pageidaujamoms  paslaugoms teikti, kiek tai susiję su Jūsų pageidjamų mūsų prekių ar paslaugų gavimu, įskaitant įsigytų prekių pristatymą, garantinę priežiūrą ir pan.
 • Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų paslaugų teikimo/prekių pristatymo laikas, sąlygos ar paslaugų teikimas/prekių pristatymas būtų atšauktas: su Jumis susisieksime dėl paslaugų, kurių pageidavote, ir esant tokių paslaugų teikimo sąlygų ir/ar laiko pakeitimams. Šie komunikacijos tikslai nėra skirti rinkodarai ir jų negalima atsisakyti.
 • Administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus. Nurodydami bet kokius asmens duomenis Jūs išskirtinai sutinkate, kad juos galime naudoti profiliavimo veiklai atlikti vadovaujantis šia privatumo politika.
 • Garantinio aptaranavimo, prekių/paslaugų užsakymų apdorojimo, problemų, susijusių su prekių pardavimo/paslaugų teikimo, bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.
 • Jūsų ir mūsų interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti Jūsų ir mūsų interesus, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (telefoninių pokalbių įrašymas).
 • Darbuotojų, Jūsų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
 • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys).
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@kgk.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su Jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito asmens interesus;
 • Tam tikrais atvejais - Jūsų sutikimas.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš nurodytų teisinių pagrindų, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje privatumo politikoje, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą. 

6. Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, buhalteriai, auditoriai), 
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, 
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti apklausas/tyrimus/akcijas (tyrimų/reklamos agentūros), 
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams (jų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais), 
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (SODRA, kitos valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.).

7. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais.

Dokumentai, kuriuose yra atskleisti Jūsų asmens duomenys yra laikomi taip, kad jų negalėtų pamatyti pašaliniai asmenys, t.y. rakinamuose stalčiuose, spintose.  Mūsų darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Jūsų duomenys, privalomai naudoja slaptažodžius.

Tačiau, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

8. Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį, sudarytą su mumis ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Pasibaigus privalomiems saugojimo terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

9. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises: 

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 275 1774, parašę mums šiuo adresu info@kgk.lt.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

10. Slapukai

Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms, žiniatinklio indikatoriams, tinklo duomenų rinkėjams apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. 

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

 Pavadinimas

 Laikotarpis

 Tikslas

 _ga

 2 metai

 Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

 _gid

 iki sesijos pabaigos

 Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

 _gat

 iki sesijos pabaigos

 Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per "Google", skaičių.

 tvs_session_id

 iki sesijos pabaigos

 Svetainės funkcionalumui užtikrinti, siekiant pagerinti vartotojo patirtį.

 cookies_allowed 

 iki sesijos pabaigos

 Vartotojo sutikimas naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukas būtinas interneto tinklalapiui funkcionuoti. 

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

11. Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Paštu: UAB “KG KNUTSSON”
Adresas: Jočionių g. 14, 02300, Vilnius
El. Paštas: info@kgk.lt  

12. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama mūsų teikiamų paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant mūsų veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šios Privatumo politikos nuostatas. Rekomenduojame reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje arba mūsų Bendrovėje.

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. 

Dokumentas patvirtintas UAB “KG KNUTSSON” 2019-02-25 direktoriaus įsakymu Nr.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2019-02-25.

 

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį