• Tik internetu
  • −20%
Universalus antikorozinis vaškas Carosol Universal 500ml

Universalus antikorozinis vaškas Carosol Universal 500ml

10,77 €
8,62 € - 20%
Su PVM Užsakyti tik gavus patvirtinimą.

Hagmans Carosol Rostskyddsvax Universal yra skaidrus ir skirtas naudoti ten, kur reikalingas bespalvis rūdžių inhibitorius. Šis produktas yra tinkamas kaip papildomas priedas prie pagrindinės automobilio apsaugos nuo rūdžių.

Kiekis
Pristatymo termino teirautis 861151122.

HG-11240
 

Saugus mokėjimas

 

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

  Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  Galimas prekių pristatymo vėlavimas

Užsakymo vykdymo terminai yra preliminarūs

Prekės aprašymas

Prekės aprašymas:
Hagmans Carosol Rostskyddsvax Universal yra skaidrus ir skirtas naudoti ten, kur reikalingas bespalvis rūdžių inhibitorius. Šis produktas yra tinkamas kaip papildomas priedas prie pagrindinės automobilio apsaugos nuo rūdžių.

Taikymo sritis:
Hagmans Carosol Rostskyddsvax Universal gali būti naudojamas mašinoms, įrangai, įrankiams ir kt. apsaugoti nuo korozijos. Taip pat gali būti naudojamas automobilio bagažinėje, automobilių durų rėmuose ir kt.

Paruošimas:
Apdorojami paviršiai turi būti visiškai švarūs ir sausi. Prieš naudojimą skardinę gerai suplakite. Užtikrinkite gerą vėdinimą.

Taikymas:
Purškimo balionėlį laikykite 20-40 cm atstumu. Judinkite skardinę pirmyn ir atgal, kol susidarys vientisa plėvelė. Ši apsauga nuo rūdžių nepažeidžia dažų, tačiau jei ant dažų yra purslų, juos galima pašalinti vaitspiritu arba šaltu riebalų valikliu. Baigę purkšti, apverskite skardinę ir spauskite vožtuvą, kol bus išleistas tik oras. Taip išvengsite antgalio užsikimšimo. Įprastas sluoksnio storis yra 50-100 µm, tai atitinka 0,5-1 dl/m2. Išdžiūsta iki lipnaus paviršiaus (pvz., ant plokščio lakštinio paviršiaus) maždaug po 4-6 valandų. PASTABA! Nepurkškite į atvirą liepsną ar karštus daiktus.

Signalinis žodis: pavojus

Sudėtyje yra Medžiaga: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių medžiagų; Sulfono rūgštys, nafta, kalcio druskos;

Teiginiai apie pavojų

H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla: Kaitinant gali sprogti.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo teiginiai

P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.
P251 Nedurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines.
P302/352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P309+311 Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išmesti pagal vietines taisykles.

Papildoma informacija

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
LOJ: šiame gaminyje yra daugiausia 840 g LOJ/L. Ribinė vertė yra 840 g LOJ/L (B/e kat.)

Prekės informacija

HG-11240

Charakteristikos

Prekės tipas
Paviršiaus apdorojimas ir apsauga nuo korozijos
Talpa (ml)
500

Specifinė nuoroda

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį