• Tik internetu
  • −10%
G3 standartinis poliravimo mišinys 400 ml

G3 standartinis poliravimo mišinys 400 ml

19,14 €
17,23 € - 10%
Su PVM Suruošiame per 2-4 darbo dienas

Patikimas P1500 ar smulkesnio dydžio įvitrinio popieriaus įbrėžimų pašalinimo būdas.
Ilgalaikė paviršiaus apdaila.
Didelio blizgesio sistema.
Be silikono.

Kiekis
Tiekėjo sandėlyje.

70-G3-400
 

Saugus mokėjimas

 

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

  Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  Galimas prekių pristatymo vėlavimas

Užsakymo vykdymo terminai yra preliminarūs

Prekės aprašymas

Patikimas P1500 ar smulkesnio dydžio švitrinio popieriaus įbrėžimų pašalinimo būdas.
Ilgalaikė paviršiaus apdaila.
Didelio blizgesio sistema.
Be silikono.

G3 Regular Grade Paste yra poliravimo mišinys, rekomenduojamas naudoti ant gamyklinių ir naujai dažytų dažų sistemų, norint patikimai pašalinti P1500 ar smulkesnes šlifavimo popieriaus žymes.

Šis universalus produktas gali būti naudojamas rankomis arba poliravimo mašina, kad būtų pasiektas ilgalaikis rezultatas - be užpildų.

Norėdami gauti blizgų paviršių, naudokite G3 Fine Finishing Compound polirolį.

Signalinis žodis: Įspėjimas
Pavojingumo frazės:
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H373 - Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:
P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų.
P272 – Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273 - Vengti patekimo į aplinką.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių/veido apsaugos priemones.
P302+P352 – PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P314 - Jei pasijutote blogai, kreipkitės medicininės pagalbos.
P321 – Specifinis gydymas (žr. papildomą pirmosios pagalbos instrukciją šioje etiketėje).
P333+P313 - Jei sudirginama oda arba atsiranda bėrimas: kreiptis į gydytoją.
P362+P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.
P501 – Išmeskite turinį/talpą į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktą, laikantis vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Prekės informacija

70-G3-400

Charakteristikos

Prekės tipas
Polirolis
Tūris (ml)
400

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį