• Tik internetu
  • −15%
Automobilinis šampūnas Sonax Gloss Shampoo

Šampūnas Sonax Gloss Shampoo

8,05 €
6,84 € - 15%
Su PVM
Kaina galioja tik perkant internetu.

Palieka gilų blizgesį!
Koncentruoto šampūno formulė, kuri greitai įsiskverbia ir ištirpina nešvarumus.
Nuvalo visus dažų, gumos, plastiko, vinilo ir stiklo paviršius.
Tinka visų tipų dažų paviršiams.
Paviršiaus aktyvus agentas išsaugo apsauginį vaško sluoksnį.
Be fosfatų ir neutralus pH.

Kiekis
Yra atsargose.
Suruošiame per 2-4 darbo dienas

SO-314-300

Prekės aprašymas

1000 ml buteliukas su matavimo dangteliu, kurio dydis 25 ml.
Su vienu buteliui galima nuplauti iki 20 automobilių.
Didelio blizgesio valymo galia neprofesionaliam ar profesionaliam rankiniam automobilio plovimui.
Veikia greitai ir deramai, nuo tipiško kelio purvo.
Tinka plauti visų tipų dažų paviršiams, metalui, stiklui, plastikui, gumai, taip pat plytelėms, porcelianui ir emaliuotiems paviršiams.

Ką reiškia be fosfatų? Cheminiai fosfatų junginiai teršia ežerus, įlankas ir upelius.

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojų nustatantys komponentai ženklinimui: 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

Pavojingumo frazės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles. Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas Ženklinimas pakuotei <125 ml skiriasi. Taikomas supaprastintas ženklinimas pagal 29 str. ir I priedą, Nr. 1.5 CLP-VO.

Prekės informacija

SO-314-300

Charakteristikos

Prekės tipas
Šampūnas
Talpa (l)
1.0

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį