Saugus mokėjimas

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  • Tik internetu
  • −15%
Profiline ActiFoam Energy šampūnas ypač putojantis

Profiline ActiFoam Energy šampūnas ypač putojantis

13,92 €
11,83 € - 15%
Su PVM Suruošiame per 3-4 darbo dienas.
Kaina galioja tik perkant internetu.

Stipraus veikimo purvo tirpinimo priemonė su puikiomis putojimo savybėmis skirta automobilių plovimui, naudojant putų purkštuvus.

Kiekis
Tiekėjo sandėlyje.

SO-618-300

Prekės aprašymas

Stipraus veikimo purvo tirpinimo priemonė su puikiomis putojimo savybėmis skirta automobilių plovimui, naudojant putų purkštuvus.

  • Puikiai tinka naudoti kaip šampūnas, vabzdžių valiklis ir ratlankių valiklis.
  • Koncentruotas, galima nuplauti ne mažiau kaip 50 automobilių.
  • Malonaus kvapo, pH neutralus ir geriausias medžiagų suderinamumas, netgi su medžių sakais.

NAUDOJIMAS

  • Putų pistoletas: iš anksto praskieskite rezervuare nuo 1:10 iki 1:20
  • Rankinis putų purkštuvas: sumaišykite nuo 1:100 iki 1:200

Signalinis žodis
Pavojinga

Pavojų nustatantys komponentai ženklinimui:
Sodium Laureth Sulfate
2-metilizotiazol-3(2H)-onas

Pavojingumo frazės
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alergin
ę odos reakciją.

Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /kreiptis į gydytoją.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Prekės informacija

SO-618-300

Charakteristikos

Prekės tipas
Šampūnas
Paskirtis
Profesionaliam naudojimui
Talpa (l)
1.0
Produktų serija
Sonax Profiline

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį