• Tik internetu
  • −10%
Padangų ir plastiko priežiūra

Padangų ir plastiko priežiūra

7,17 €
6,45 € - 10%
Su PVM
Kaina galioja tik perkant internetu.

Simoniz Back to Black Tire & Trim – tai unikali „viskas viename“ priemonė, kuri atkuria juodą apdailą, valo apdailos priemones, apsaugo ir suteikia padangų blizgesį.

Kiekis
Yra atsargose.
Suruošiame per 2-3 darbo dienas

31-SAPP0189A

Prekės aprašymas

Išvalę ratus, atkurkite padangas iki blizgios juodos spalvos. Simoniz Back to Black Tire and Trim plastiko ir padangų blizgesys suteikia akimirksniu šlapios išvaizdos blizgesį, kuris išlieka.

  • Momentinis šlapio paviršiaus spindesys
  • Pirmaujantis ilgaamžiškumas
  • Atkuria išblukusio plastiko juodumą
  • Greitas riebalų ir nešvarumų pašalinimas

Kaip tai veikia

Simoniz Back to Black Tire & Trim – tai unikali „viskas viename“ priemonė, kuri atkuria juodą apdailą, valo apdailos priemones, apsaugo ir suteikia padangų blizgesį.

Jis puošia ir išsaugo padangas bei išorinę apdailą, kad atrodytų kaip ką ti iš automobilių salono.

Tai suteikia patvarią, blizgančią apdailą, kuri pagerina jūsų automobilio išvaizdą, taip pat apsaugo padangas ir apdailą nuo UV spindulių pažeidimų, kad jos ilgiau atrodytų kaip naujos.

Purškite juo ant švarių, sausų padangų maždaug nuo 10 iki 15 cm atstumo.

Jei norite gilesnio blizgesio, galite dėti daugiau sluoksnių, kol būsite patenkinti išvaizda.

6fd382eaaff73239fc43d48a4c529b2d.jpg?wistia-6wlucokuhv-1-6wlucokuhv-video-thumbnail=1&image_play_button_size=2x&image_crop_resized=960x540&image_play_button=1&image_play_button_color=b09c12e0

Pavojingumo frazės
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga medicininė konsultacija, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito įkaitusio šaltinio.
P251 Nedurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
P261 Vengti įkvėpti purslų.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
P273 Vengti patekimo į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ dėvėti akių apsaugos priemones/ veido apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti asmenį į gryną orą.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.
P321 Specifinis gydymas (žr. medicininę rekomendaciją šioje etiketėje).
P332+P313 Jei sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinai juos išskalbti.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P410+P412 Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C/122°F temperatūroje.
P501 Turinį/talpą išmesti pagal nacionalinius teisės aktus.

Prekės informacija

31-SAPP0189A

Charakteristikos

Prekės tipas
Plastiko / gumos priežiūra
Prekės tipas
Padangų valiklis
Talpa (ml)
400

Specifinė nuoroda

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį