• Tik internetu
Stabdžių skystis ATE DOT4 SL 1l

Stabdžių skystis ATE DOT4 SL 1l

9,65 €
Su PVM
Kaina galioja tik perkant internetu.

ATE DOT 4 stabdžių skystis SL – jau seniai pripažintas hidraulinis skystis, skirtas motorinių transporto priemonių hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms.

Kiekis
Yra atsargose.
Suruošiame per 2-4 darbo dienas

ATE-SL-1

Prekės aprašymas

ATE DOT 4 stabdžių skystis SL – jau seniai pripažintas hidraulinis skystis, skirtas motorinių transporto priemonių hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms. Šis skystis pagamintas iš polietilenglikolio eterių, polietilenglikolių, boro rūgšties esterių, polietilenglikolio eterių bei priedų, skirtų apsaugai nuo korozijos ir dėvėjimosi, mišinio.

ATE DOT 4 stabdžių skystis SL atitinka ir viršija, be kita ko, stabdžių skysčiams taikomus reikalavimus, nustatytus standartų FMVSS Nr. 116 – DOT 4, SAE J1704 ir ISO 4925 4 klasės specifikacijose.

Stabdžių skystis turi būti reguliariai keičiamas. Būtina laikytis automobilio gamintojo nurodytų keitimo intervalų. Būtina laikytis automobilio gamintojo nurodymų dėl stabdžių skysčio charakteristikų.

Repr. 2 H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Signalinis žodis Atsargiai

Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui: Tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoboratas Pavojingumo frazės H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ir nesuprasti visi saugos įspėjimai.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Prekės informacija

ATE-SL-1

Charakteristikos

Prekės tipas
Stabdžių skystis
Talpa (l)
1.0
Specifikacija
DOT 4

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį