• Tik internetu
  • −5%
  • Rinkinys
  • Išparduota
Sonax rinkinys visai žiemai

Sonax rinkinys visai žiemai

54,67 €
51,94 € - 5%

Vietoj 55,63 €

Su PVM
Kaina galioja tik perkant internetu.

Sonax Xtreme rinkinys žiemai padės apsaugoti automobilio stiklus ir užraktus nuo užšalimo

SO-332-400x4/SO-331-441x3/SO-340-100

Prekės aprašymas

Žieminis langų skystis Sonax Clear Wiev -20C

Paruoštas naudojimui priekinio stiklo plovimo skystis, neužšąlantis iki - 20°C

OPTIMALUS plovimo EFEKTYVUMAS
- Nepalieka dryžių ar atspindžių.
- Efektyviai pašalina riebalus, suodžius, druską ir kitus tipiškus žiemos nešvarumus.

VISIEMS purkštukų tipams
- Sumažina ledo susidarymą.
- Kalkių nuosėdas mažinanti kompozicija.
- Apsaugo nuo užsikimšimo.

JOKIŲ PLASTIKINIŲ DALIŲ PAŽEIDIMO
- Nesukelia paviršiaus įtrūkimų
- Taip pat tinka jautriems ksenoniniams ir skaidraus stiklo priekiniams žibintams.

NEKENKIA DAŽYTIEMS PAVIRŠIAMS
- Saugus visų tipų dažams

Ledo tirpiklis Sonax Xtreme

SONAX Window De-icer atitirpdo užšalusius langus per kelias sekundes. Apsaugo nuo apledėjimo ir užtikrina aiškų vaizdą. Nereikia ledo grandiklio, nėra subraižytų langų. Su glicerinu, kad guma būtų elastinga.

Dar du patarimai:

Jei prieš šaltą naktį purkšite ledo tirpiklį ant lango, priekinis stiklas taip greitai neužšals.
Jei priekinis stiklas yra užšalęs iš vidaus, tiesiog švelniai purkšite ledo tirpiklio ant minkštos ir švarios šluostės. Tada audiniu galite lengvai užtikrinti aiškų vaizdą, nepaliekant riebios plėvelės ar dryžių.

Signalinis žodis
Atsargiai
Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Ledo tirpiklis spynelėms, užraktams

Atitirpina užšaldyta spyną per kelias sekundes ir ilgainiui apsaugo ją nuo naujo užšalimo.
Sutepa ir prižiūri užraktą.
50ml.

pavojaus-p2.JPG

Signalinis žodis
Pavojinga

Pavojų nustatantys komponentai ženklinimui: 2-propanolis

Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti garų.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite naudoti akių apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Saugos duomenų lapus galima gauti paprašius.

Prekės informacija

SO-332-400x4/SO-331-441x3/SO-340-100

Charakteristikos

Prekės tipas
Ledo tirpiklis
Prekės tipas
Gumos priežiūra
Prekės tipas
Ledo valiklis
Prekės tipas
Žieminis langų skystis
Prekės tipas
Rinkinys

Specifinė nuoroda

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį