Saugus mokėjimas

Nemokamas pristatymas nuo 70 €

Nemokamas atsiėmimas

Jočionių g. 14, 02300 Vilnius

  • Tik internetu
  • −15%
Sonax Profiline žibintų apsauginė danga

Žibintų apsauginė danga Sonax ProfiLine

21,78 €
18,51 € - 15%
Su PVM Suruošiame per 2-4 darbo dienas.
Kaina galioja tik perkant internetu.

Plastikinių žibintų apsauginė danga.
Sukuria patikimą apsauginę dangą ir apsaugo nuo išblukimo, sukelto aplinkos poveikio.

Sonax pagaminta Vokietijoje.

Kiekis
Sandėlyje.

SO-276-541

Prekės aprašymas

Ilgalaikė priekinių plastikinių žibintų apsauginė priemonė naudojama po žibintų poliravimo su Sonax PROFILINE Headlight Polish (SO-276-141).
Sukuria patikimą apsauginę dangą ir apsaugo nuo išblukimo, sukelto aplinkos poveikio.
Taip pat tinka atnaujinti žibintams be ankstesnio poliravimo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

  1. Poliruokite žibintus su SONAX PROFILINE priekinių žibintų poliroliu (SO-276-141) ir nuvalykite paviršius švariai.
  2. Atidarykite paketėlį ir supilkite turinį į SONAX poliravimo šluostę (SO-422-200). Plonai užtepkite dangą ant švaraus ir sauso paviršiaus. Vieno paketėlio pakanka dviem žibintams padengti.
  3. Nedelsdami nuvalykite likutį su SONAX mikropluošto šluoste (SO-450-700). Leiskite dangai išdžiūti mažiausiai 4 valandas. Džiovinant transporto priemonė neturi sušlapti.

Automobilio negalima plauti savaitę po padengimo.

Signalinis žodis
Pavojinga

Pavojų nustatantys komponentai ženklinimui: Titano tetrabutanolatas Polimeras iš tetra-n-butiltitanato ir vandens

Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Ženklinimas pakuotei <125 ml skiriasi. Taikomas supaprastintas ženklinimas pagal 29 str. ir I priedą, Nr. 1.5 CLP-VO.

Prekės informacija

SO-276-541

Charakteristikos

Prekės tipas
Apsauginė danga
Kiekis pakuotėje
10 vnt.
Paskirtis
Profesionaliam naudojimui
Tūris (ml)
5
Produktų serija
Sonax Profiline

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

7 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį